Szkolenia z zakresu techniki i taktyki użycia środków przymusu bezpośredniego

Szkolenie pozwoli kursantom nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu techniki i taktyki użycia środków przymusu bezpośredniego.

Osoby uczestniczące w szkoleniu opanują, między innymi, umiejętności takie jak wykonywanie chwytów i dźwigni transportowych, obezwładnianie osób, zakładanie kajdanek czy też pasa obezwładniającego i kaftana bezpieczeństwa.

Kursanci nabędą umiejętności pozwalające im zachować bezpieczeństwo podczas konfrontacji z osobami stawiającymi czynny i bierny opór lub takimi, które dopuszczają się czynnej napaści.

Szkolenia z zakresu techniki i taktyki użycia środków przymusu bezpośredniego

Europejskie Biuro Ochrony - ochrona imprez masowych, zabezpieczenie medyczne