Plany ochrony (zabezpieczeń)

W ramach naszej usługi Plany ochrony oferujemy m.in.:

  • Mając na uwadze zadowolenie naszych klientów wykonujemy pełną dokumentację niezbędną do uzyskania zgody na przeprowadzenie imprezy masowej. Prowadzimy w Państwa imieniu rozmowy z takimi instytucjami publicznymi jak: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Sanepid, BBiZK.
  • doradztwo w zakresie organizacji danego wydarzenia
  • przygotowanie planu zabezpieczenia imprezy masowej
  • przygotowanie  instrukcji  postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej
  • uzyskanie zgody na organizację imprezy masowej
  • pomoc w tworzeniu potrzebnej dokumentacji
Plany ochrony (zabezpieczeń)

Plany ochrony zabezpieczeń to dokumenty mające na celu doprecyzowanie zasad właściwego zabezpieczenia obiektu.

Przygotowywane przez EBO plany ochrony  zabezpieczeń obowiązkowo uwzględniają specyfikę obiektu i wszelkie cechy indywidualne. Zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia zawierają one wszystkie niezbędne części poświęcone: charakterystyce obiektu, analizie potencjalnych zagrożeń, ocenie bieżącego stanu ochrony, omówieniu danych dotyczących specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, tych dotyczących rodzaju zabezpieczeń technicznych oraz zasad organizacji i wykonywania ochrony jednostki.

Posiadamy niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające nam przygotowywać plany ochrony urządzeń, obszarów i obiektów, które podlegają obowiązkowi ochrony. Dzięki temu, możemy być pewni, że możliwe będzie właściwe zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom w danym obiekcie.

Europejskie Biuro Ochrony - ochrona imprez masowych, zabezpieczenie medyczne