Audyt bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa odgrywa ważną rolę w zapewnieniu odpowiedniego zabezpieczenia każdego obiektu. Obejmuje on dogłębną analizę wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń.

Firma EBO przeprowadza szczegółową ocenę zagrożeń bezpieczeństwa i określa poziom ochrony wymagany w danym obiekcie. Proponując nowy system lub poprawki do dowolnego elementu systemu bezpieczeństwa oceniamy poziom ryzyka i specjalne wymagania oraz kwestie takie jak wystrój wnętrz czy częstotliwość zmian w pomieszczeniach na terenie ocenianego obiektu.

Nasi wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści przeanalizują kwestie bezpieczeństwa i sporządzą szczegółowy raport zawierający nasze zalecenia oraz proponowane rozwiązania mające na celu optymalizację sposobu w jaki realizowana jest ochrona obiektu.

Audyt bezpieczeństwa

Europejskie Biuro Ochrony - ochrona imprez masowych, zabezpieczenie medyczne