Zapewnienie bezpieczeństa osób i mienia to nasz priorytet

Zakres naszych usług

Europejskie Biuro Ochrony - ochrona imprez masowych, zabezpieczenie medyczne